کلبه وحشت

کلبه وحشت


با چند تا از دوستانتون تصمیم می گیرید سفری متفاوت به شمال کشور داشته باشید . از طریق اینترنت چند خانه جنگلی را پیدا میکنید و در نهایت یکی از آنها که در دل جنگل هست را انتخاب می کنید, تعجب میکنید از اینکه با حدود 120 رزرو هیچ کامنتی از افراد قبلی مشاهده نمیکنید ولی با این حال رزرو رو قطعی میکنید. 
‎پس از رسیدن به کلبه و بعد از باز کردن درب با یک پیرمرد و پیرزن مهربان مواجه میشوید و خیالتان راحت میشود . بعد از کمی استراحت و حالا که هوا تاریک شده تصمیم میگیرید از دستپخت صاحبخانه استفاده کنید . بعد از خوردن چند قاشق متوجه میشوید که طعم غذا کمی متفاوت است , فرصت سوال کردن از صاحبخانه را پیدا نمیکنید و آخرین تصویری که یادتان می آید لبخند پیرمرد و پیر زن جلوی چشمانتان است .
‎بعد از به هوش آمدن با دست و پای بسته خودتان و دوستانتان مواجه میشوید نميدانید چرا زندانی شده اید ولی این را میدانید که فقط 60 دقیقه برای فرار فرصت دارید.رزرو شده
در حال رزرو
تومان(نفر) 60000

چهارشنبه ۰۱ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
پنجشنبه ۰۲ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
جمعه ۰۳ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
شنبه ۰۴ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 ناموجود ناموجود
یکشنبه ۰۵ آبان ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
دوشنبه ۰۶ آبان ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
سه شنبه ۰۷ آبان ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
شرکت طراحی سایت: ره وب